» » Bilanţ la unităţile penitenciare din Tg. Ocna


În data de 11.01.2010, începând cu orele 9:00, respectiv 13:00, a avut loc în Sălile de Festivităţi ale Centrului de Reeducare Tg Ocna şi Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg.Ocna, şedinţele de bilanţ a activităţilor desfăşurate în anul 2010, la care au participat echipa de management, personalul unităţii şi, în calitate de invitaţi, reprezentanţii sindicatelor lucrătorilor din sistemul administraţiei penitenciare, colaboratori.
Din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor a participat domnul comisar şef de penitenciare Dorin Gabriel MUREŞAN, director general adjunct şi comisar şef de penitenciare Gheorghe IFTINCA, director al Direcţiei Management Resurse Umane, iar din partea autorităţii locale, viceprimarul localităţii Tg. Ocna, Costache Nuţu.
CR Tg. Ocna
În cadrul şedinţei de bilanţ de la CR Tg Ocna au fost prezentate principalele activităţi derulate pe parcursul anului 2010 de către serviciile şi compartimentele centrului, stadiul îndeplinirii obiectivelor, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2011.
Obiectivele propuse pentru anul 2011:
• Consolidarea şi perfecţionarea sistemului unitar de evaluare şi intervenţie, axat pe nevoile de educaţie şi asistenţă psihosocială ale minorilor internaţi şi pe cerinţele societăţii;
• Dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii non-guvernamentale şi comunitatea locală, care să conducă la facilitarea reintegrării minorilor internaţi;
• Facilitarea schimbului de bune practici în domeniul reintegrării sociale, prin colaborarea cu structuri de profil din Uniunea Europeană;
• Promovarea imaginii centrului în rândul societăţii civile.
SNPAP Tg. Ocna
În cadrul şedinţei SNPAP, a fost prezentat materialul de bilanţ al activităţii ce a cuprins:
Obiective majore al SNPAP propuse şi realizate în anul 2010 şi obiectivele majore propuse pentru a fi realizate în anul 2011 intre care amintim:
• Îmbunătăţirea şi modernizarea condiţiilor de şcolarizare pentru elevi: amenajare bază sportivă cu 2 terenuri de minifotbal şi zone de agrement;
• Introducerea în planurile de învăţământ a sistemului de pregătire profesională şi evaluare de tip „e-Learning”.
• Amenajarea în interiorul unităţii a unui poligon acoperit;
• Continuarea eforturilor pentru îmbunătăţirea imaginii instituţiei în exterior.
• Identificarea şi implicarea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna în programe cu finanţare din fonduri europene.
Activitatea desfăşurată a fost considerată ca fiind foarte bună, excelând la capitolul comunicare şi transparenţă, atât la nivelul conducerii cât şi între compartimente, toate problemele apărute în activitate fiind discutate şi rezolvate în cadrul şedinţelor de conducere, cu maximă operativitate, responsabilitate, profesionalism şi simţ practic.
Stefan POPESCU

About Unknown

Hi there!
«
Next
Postare mai nouă
»
Previous
Postare mai veche

Niciun comentariu:

Leave a Reply

O.P. VIDEO