» » » » Ajutoare pentru încălzire


AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE – REGULI NOI

Au fost stabilite noile regulile pentru acordarea subvențiilor financiare pentru încălzire. Anul acesta, spre deosebire de anul trecut, se vor acorda ajutoare atât pentru încălzirea pe gaze sau lemne, cât și pentru încălzirea cu energie electrică.

Cei care vor beneficia de ajutorul pentru încălzire sunt: familiile cu un venit lunar net de maximum 615 lei/pe membru de familie și cei care nu au depozite bancare cu valoare de peste 3000 de lei, motociclete şi autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani.
Oneștenii pot ridica formularele pentru acordarea ajutorului de încălzire, de la Direcţia de Asistenţă Socială, din Strada Postei nr. 1. Tot de acolo, oneștenii pot afla şi lista completă a actelor necesare pentru solicitarea ajutoarelor de încălzire. Solicitanţii vor declara pe proprie răspundere că datele şi informaţiile declarate sunt corecte.

Și anul acesta statul acordă subvenții pentru căldură. Spre deosebire de anii trecuți acum se acordă ajutor și pentru încălzirea cu energie electrică nu doar pentru cea pe lemne sau gaze. De asemenea anul acesta vine și cu noi reglementări în ceea ce privește condițiile de acordare a ajutoarelor. Pot beneficia de subvenție pentru căldură familiile în care venitul net este de 615 lei/lună pe membru de familie. Totodată cei care solicită acest ajutor pentru încălzire în sezonul rece nu trebuie să aibă depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, un autoturism cu o vechime mai mică de 10 ani.  Formularele pentru acordarea ajutorului de încălzire se pot ridica de la Direcția de Asistență Socială din strada Poștei nr. 1. Tot de acolo oneștenii pot afla și lista completă a actelor necesare pentru solicitarea ajutoarelor de încălzire și care sunt condițiile pentru a beneficia de bani.
Solicitanții vor declara pe proprie răspundere că datele și informațiile declarate sunt corecte.

Acte necesare pentru subvenția la căldură:
-declarație pe proprie răspundere – formular tipizat
-act identitate, original/copie
-act proprietate sau contract închiriere a locuinței, original/copie
-copie după certificatul de căsătorie
-copie după certificatul de naștere pentru membrii familiei care nu au împlinit 14 ani
-copie după hotărârea judecătorească de divorț sau certificatul de deces, dacă este cazul
-adeverință de venit cuprinzând salariul net în luna anterioară depunerii cererii
-cupon pensie din luna anterioară depunerii cererii
-copie indemnizație handicap
-copie indemnizație șomaj
-copie indemnizație pentru creșterea copilului
-adeverință școală/facultate, unde este cazul
-cupon alocație de plasament
-copie după declarația de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii în cazul în care membrii familieisunt constituiți în asociații familiale sau ca persoane fizice autorizate

Bunuri în proprietate:
-locuință personal
-mijloace transporta, an fabricație
-teren agricol, suprafață
-copie după ultima factură gaze (dacă este cazul)
-copie după ultima factură energie termică (dacă este cazul)
-copie după ultima factură energie electric (dacă este cazul)

- certificate fiscal din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local
-adeverință eliberată de către asociația de proprietari prin care se vor certifica datele înscrise în cererea și declarația pe propria răspundere referitoare la componența familiei.
O.P.
Monitorul de Trotus

About Daniel Gorun

Hi there!
«
Next
Postare mai nouă
»
Previous
Postare mai veche

Niciun comentariu:

Leave a Reply

O.P. VIDEO